Vol.022美希子写真套图[49P]_美希子_星乐园

Vol.022美希子写真套图[49P]_美希子_星乐园

用柴胡、青皮散邪不效,用鳖甲、首乌逐邪不效,用草果、常山伐邪不效,何以用白术二两为君,半夏一两为臣,即以奏功,不知白术健脾开胃之神药,而其妙尤能去湿,半夏去痰,无痰不成疟,而无湿亦不成痰。若乎火硝,则咸味更甚,反而为火之性,故能焚烧,是水中之火也。

 其他治血化气之药,皆可从此类推。用心者,取其以心入心心神;莲子心用以清心火;竹叶心亦能清心火,是皆以心入心之义。

至于色白入肺,味甘入脾,微苦生津,微温益气,其问曰∶神农以本草名经,而其中多及金石,递于禽兽昆虫,何也?唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

结子成赤,当属心火。夫痰有五脏之异。

推之而与人参同用,可以补心肾之既济;与白术同用,可以补脾肾之有亏;与麦冬、五味同用,可以滋肺肾之将枯;与白芍同用,可以益肝肾之将绝;与肉桂同用,可以助命门之火衰。秉阴之气而生者,其性阴。

白术正开胃开脾之圣药,何至用之而反无功,明是土崩瓦解之象。天彭容川子,报国以文章。

Leave a Reply